Mediaanvanus

Mediaanvanus on vanus, mis jagab elanikkonna kahte arvuliselt võrdsesse rühma, kus pooled inimesed on sellest nooremad ja pooled vanemad. (Allikas)