Jätkusuutlik töö

Elukestev, jätkusuutlik töö tähendab töö- ja elutingimusi, mis toetavad inimese tööleidmist ja -hõivatust pika tööea jooksul. Need tingimused tagavad kokkusobivuse töö ja inimese omaduste või asjaolude vahel terve tema muutuva elu jooksul. Neid tuleb arendada poliitika ja praktiliste meetmete abil töökohal ja väljapool tööd. (Allikas)