Funktsionaalne iga

Funktsionaalne iga tähendab inimese funktsionaalsete võimete taset, võrreldes teiste sama kronoloogilise eaga ja samast soost inimestega.

Füsioloogiline iga

Füsioloogiline ehk bioloogiline iga on näit selle kohta, kui hästi või halvasti inimorganism funktsioneerib võrreldes kronoloogilise eaga.