Elukestev õpe

Elukestev õpe tähendab igasugust õppetegevust terve elu jooksul. Selle eesmärgiks on oskuste, teadmiste ja pädevuste täiendamine.  See on lai mõiste, hõlmates inimese haridust, mis on paindlik, mitmekülgne ning saadaval erineval ajal ja erinevas kohas läbi kogu elu. Elukestev õpe hõlmab formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe kõiki vorme. (Allikas)