Tage hånd om fysisk helbred

Tilbage
Tage hånd om fysisk helbred
Tage hånd om fysisk helbred

Programmet fokuserede på alle medarbejdere på tværs af alle afdelinger, uanset om det var minedrift eller administration. Et af elementerne i programmet var en konsultation/drøftelse med medarbejdere som var vendt tilbage til arbejde efter sygefravær. Målet med denne drøftelse var at forstå de arbejdsrelaterede årsager til sygefraværet og hvilke tilpasninger der var behov for og hvordan arbejdsbetingelserne kunne forbedres. Firmaet implementerede også ergonomiske og psykologiske arbejdspladsinterventioner, træning, coaching og supervision samt forebyggende medicinske undersøgelser, forebyggende ferier, korte pauser og sportsaktiviteter.

Programmet medførte forbedret forebyggelse og tidlig identifikation af sygdomme, især sygdomme i bevægeapparatet. Det reducerede også niveauet af fravær og antallet af ulykker.

Læs mere