Politik mhp. at reducere fravær og handicap

Tilbage
Politik mhp. at reducere fravær og handicap
Politik mhp. at reducere fravær og handicap

Pga. en betydelig omkostning forbundet med sygefravær, ønskede ledelsen at forbedre den generelle sundhed. De indså, at ændringer skulle komme både fra et støttende firma og fra medarbejderne selv. Firmaet involverede topledelse og medarbejderne i at samarbejde om en plan som var målrettet ændringer både i arbejdsbetingelser og i livsstil. Det blev gjort muligt for medarbejdere over 55 at arbejde fleksibelt, få øget fritid for at komme sig efter skifteholdsarbejde og få overflytning/omskoling. Derudover blev der gennemført sundhedsovervågning og relaterede seminarer på arbejdspladsen.

Ledelsen blev også oplært i at håndtere seniormedarbejderes problemer. Programmet reducerede sygefraværet og antallet af medarbejdere der blev diagnosticeret med et erhvervsmæssig skade og pensionsalderen steg med tre år. Dette blev kædet sammen med en forbedret medarbejdertilfredshedsbedømmelse på 90%. 

Læs mere