1: Aldring og arbejde

1
Aldring og arbejde
 

Hvorfor er aldring vigtigt I forhold til arbejde?

Mennesker i Europa bliver ældre

Befolkningen i Europa bliver ældre, andelen af ældre mennesker vokser hurtigere end yngre aldersgrupper. I 2080 vil der være ca. dobbelt så mange mennesker på 65 og ældre end der er nu og de vil udgøre en tredjedel af den europæiske befolkning.

Den følgende graf viser hvordan gennemsnitsalderen er steget gennem de sidste årtier og vil fortsætte med at stige.

Gennemsnitsalderen: EU-gennemsnittet mellem 1960 og 2060

Befolkningens aldring går hånd I hånd med arbejdsstyrkens aldring. Der kommer færre unge mennesker ind på arbejdsmarkedet mens procentdelen af ældre personer (i alderen 55 – 64 år) i arbejdsstyrken vokser.

Alderssammensætning af arbejdsstyrken (1990-2060)

Med en voksende andel af "ældre medarbejdere" bliver det mere og mere vigtigt at tage aldring på arbejdet i betragtning og især at forstå sammenhængen mellem arbejde og alder. Mange lande har i de senere år hævet pensionsalderen og ser nu på, hvordan de kan hjælpe medarbejderne til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Et øget antal mennesker er nødt til at blive på arbejdsmarkedet indtil de er ældre, hvilket betyder, at det at holde sig sund på arbejdet er mere vigtigt end nogensinde.

Læs mere om aldring (næste afsnit)