2: En sund arbejdsplads for alle aldre

2
En sund arbejdsplads for alle aldre

Hvordan kan jeg være med til at skabe en sikker og sund arbejdsplads?

Det er arbejdsgiverens lovpligtige ansvar at involvere medarbejderne eller deres repræsentanter og give dem mulighed for at deltage i diskussionen af alle spørgsmål vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder retten for medarbejderne eller deres repræsentanter til at fremsætte forslag. Arbejdsmiljørepræsentanter har bemyndigelse til at anmode arbejdsgiveren om at tage de rette forholdsregler og at komme med forslag for at mindske risici for medarbejdere og fjerne kilder til fare. 

Ideelt bør du involveres i arbejdspladsvurderingen og i beslutninger om forbedringer samt nødvendige tilpasninger.

Udpegning af risici på arbejdet

Processen med arbejdspladsvurdering giver dig og dine kolleger en mulighed for at dele dine praktiske erfaringer med:

  • Dit arbejdsmiljø;
  • Måden dit arbejde er organiseret på;
  • Andre emner som kan have indflydelse på arbejdsmiljøet; og
  • Hvordan risici kan elimineres eller minimeres

Udover at tage del i arbejdspladsvurderingsprocessen, er det også vigtigt jævnligt at dele holdninger og ideer omkring forbedringer af arbejdspladsen med din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Eksempler på god praksis

Se næste tema for at få mere at vide om hvordan livsstil indvirker på helbredet.