4: Tilbagevenden til arbejde

4
Tilbagevenden til arbejde

Hvad er min rolle i tilbage-til-arbejdet"-processen?

Kend dine rettigheder 

Din arbejdsgiver er lovmæssigt forpligtiget til at behandle alle medarbejdere lige og til at sørge for rimelig tilpasning til mennesker med handicaps. Det betyder, at arbejdsgiveren skal tage de rette forholdsregler for at gøre det muligt for en person med et handicap at arbejde og bidrage til beskæftigelsen. (Forskelsbehandlingsloven)

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder og at du har sat dig ind i dit firmas "tilbage til arbejde"-politik, hvis du skulle udvikle en sygdom eller komme til skade.

Vigtigheden af samarbejde

Det involverer sædvanligvis samarbejde mellem dig, din arbejdsgiver, din behandler og din arbejdsmiljørepræsentant at returnere succesfuldt til arbejdet. Din arbejdsgiver bør samarbejde med dig og din læge eller anden sundhedsprofessionel om at for udvikle en "tilbage til arbejdet"-plan baseret på hvad du kan klare.

Hvis du er på en længere sygeorlov så prøv at holde kontakten med din arbejdsgiver, f.eks.:

  • Jævnlige telefonopkald eller mails;
  • Bed om at blive holdt ajour med hvad der sker på arbejdet; og
  • Lav en aftale om hvor meget der skal fortælles til dine kolleger om din sygdom eller handicap og hvad der skal holdes fortroligt.

Eksempler på god praksis