Helhedsorienterede aldersfølsomme tiltag

Tilbage
Helhedsorienterede aldersfølsomme tiltag
Helhedsorienterede aldersfølsomme tiltag

Firmaet tog fat på problemerne vedrørende den aldrende arbejdsstyrke samtidig med de gennemførte forbedringer for hele arbejdsstyrken. Firmaet undersøgte især risici og tilpasninger for ældre medarbejdere som et supplement til de overordnede arbejdsmiljøtiltag såsom jævnlige risikovurderinger, oprettelsen af en sundhedskomite og sørge for forebyggende helbredstjek til alle medarbejdere. Samtidig igangsatte de sundhedsfremmende tiltag såsom foredrag om sundhed, måltider der var korrekt sammensat i medarbejdernes kantine og fysioterapi til alle med ryg- eller muskelproblemer.

Firmaet opnåede sit '0-ulykker mål': i december 2013 rapporterede firmaet om fire år uden tabt arbejdstid forbundet med skader. Firmaet har udvidet programmet til at omfatte hele leverandørkæden.

Læs mere