Gode praksisser

Læs mere
Del
En detailhandler har over 600 medarbejdere hvoraf 20% er over 57 år. Produktionslinjerne kræver en høj grad af opgavespecialisering som gør det dyrt at rekruttere og oplære nye medarbejdere. For at sikre kontinuitet i produktionen og reducere medarbejderomsætning samt undgå at reducere i værdifulde kvalifikationer og erfaringer introducerede firmaet en mentorordning.
En syfabrik med 3000 ansatte fik klager fra medarbejderne over arbejdet og arbejdsbetingelserne. Bevægelserne var gentagne og anstrengte øjnene og der var konstant eksponering for støj og vibrationer. Pga. dette faldt kvaliteten af arbejdet hvilket fik kunderne til at klage. Firmaet besluttede at tage fat på problemet ved at forbedre arbejdsmiljøet.
Et lille tagdækkerfirma oplevede en høj hyppighed af fysiske helbredsproblemer pga. det tunge udendørsarbejde. Med en aldrende medarbejdergruppe, holdt skader og længerevarende sygdomme på bevægeapparatet jævnligt tre ud af ti medarbejdere hjemme på sygefravær. Firmaet indså, at de blev nødt til at gøre noget ved problemet.
Hovedparten af de ansatte, der arbejder i et malerfirma er over 55 år. Pga. en højt sygefravær og personale, der gik tidligt på pension manglede firmaet arbejdskraft. Firmaet indså, at de var nødt til at implementere et seniorpolitikprogram for at støtte de ældre medarbejdere.
  • Ikke flere resultater