Timer på årsbasis

Timeskemaer på årsbasis gør det muligt at beregne og planlægge medarbejdernes arbejdstid (og løn) på årsbasis. Det er en måde at opnå fleksibilitet i arbejdstiden på.  (Kilde)

Tilbagevenden til arbejde

Tilbage til arbejdet er et koncept, der omfatter alle procedurer og initiativer med formålet at facilitere reintegration på arbejdspladsen af personer, som oplever en reduktion i arbejdskapacitet – eller -evne, enten pga. invaliditet, sygdom eller aldring.