Seniorpolitik

Seniorpolitik refererer til adskillige dimensioner af HR-ledelse inden for organisationer med et direkte fokus på aldring samt en mere generel ledelse af en aldrende arbejdsstyrke via offentlig lovgivning eller kollektiv forhandling.  (Kilde)

Grundlæggende principper for seniorpolitik inkluderer:

  • Fokus på forebyggelse frem for problemløsning med tilbagevirkende kraft
  • Fokus på hele arbejdslivet og alle aldersgrupper ikke kun ældre medarbejdere; og
  • En holistisk tilgang omfattende alle dimensioner som bidrager til effektiv seniorpolitik

(Kilde)

Sygdomme i bevægeapparatet

Arbejdsrelaterede sygdomme i bevægeapparatet refererer til helbredsproblemer der påvirker muskler, sener, ligamenter, brusk, kredsløbet, nerver eller andre bløde væv samt led i bevægeapparatet. Arbejdsrelaterede sygdomme i bevægeapparatet bliver forbundet med ensformigt og anstrengende arbejde. Disse helbredsproblemer varierer fra ubehag og mindre smerter til mere alvorlige medicinske tilstande som kan føre til permanente handicaps. (Kilde)

Stillesiddende arbejde

Stillesiddende arbejde refererer til jobs, der er karakteriseret ved minimal bevægelse og lavt energiforbrug. Stillesiddende arbejde kræver ofte at medarbejderen sidder ned i lang tid ad gangen.

Social alder

Social alder afspejler de kulturelle og samfundsmæssige forventninger til hvordan mennesker skal opføre sig når de er en bestemt alder. Det er en vurdering af en persons evner i sociale situationer i forhold til normale standarder.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen er en kombineret indsats fra arbejdsgivere, medarbejdere og samfund for at forbedre sundheden og trivslen for mennesker i arbejde, Dette kan opnås ved en kombination af (1) forbedre arbejdsmiljøorganiseringen og arbejdsmiljøet; (2) fremme aktiv deltagelse; og (3) opmuntre personlig udvikling.  (Kilde)