Personlige værnemidler

Personlige værnemidler dækker alt udstyr som er designet til medarbejderen (tøj, hjelme, briller) for at beskytte ham/hende imod farer, der udgør en trussel mod medarbejderens sikkerhed og sundhed på arbejdet, og andet ekstraudstyr designet til dette formål. De farer, der imødegås ved brug af sikkerhedsudstyr, inkluderer fysiske og elektriske farer, varme og kemikalier samt biologisk og luftbåret partikulært materiale. Personlige værnemidler skal bruges når risici ikke kan undgås eller reduceres tilstrækkeligt med teknisk udstyr, kollektiv beskyttelse eller arbejdsorganisatoriske procedurer. (Kilde)

Psykologisk alder

Den psykologiske alder er hvor gammel du føler dig og opfører dig. Det er subjektivt og baseret på en persons selvopfattelse.

Psykosociale risici

Psykosociale risici er de aspekter af arbejdstilrettelæggelse, organisationen og ledelse, samt den sociale og miljømæssige kontekst, som kan have potentiale til at medføre skade enten psykisk eller fysisk. Emner såsom arbejdsrelateret stress, vold og mobning på arbejdspladsen er relateret til psykosociale risici.  (Kilde)