Miljømæssige faktorer

Miljømæssige faktorer er elementer fra hverdagslivet og arbejdslivet som kan have positiv eller negativ indflydelse på medarbejderens generelle helbred. Eksempler på negative elementer inkluderer kemiske faktorer (f.eks. farlige dampe eller gasser), fysiske faktorer (f.eks. støj og vibrationer) biologiske faktorer (f.eks. bakterier, virus, svampe) eller psykiske faktorer (f.eks. arbejdsliv-fritid balance).

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering sigter efter at genskabe den funktionelle eller mentale evne og livskvalitet for mennesker med fysiske eller mentale skader eller handicaps.

Mental sundhed

Mental sundhed er en tilstand af trivsel hvor den enkelte kan realisere sine egne evner, kan håndtere det normale stressniveau, kan arbejde produktivt og er i stand til at bidrage til sit fællesskab.  (Kilde)