Gennemsnitsalder

Den alder som deler befolkningen i to antalsmæssigt lige store grupper, dvs. halvdelen af personerne er yngre og halvdelen af personerne er ældre.  (Kilde)