Erhvervsrisiko

En erhvervsrisiko er en kilde, situation eller handling, der potentielt ender med en menneskelig skade eller dårligt helbred, eller en kombination af disse.  (Kilde)