2: En sund arbejdsplads for alle aldre

2
En sund arbejdsplads for alle aldre
 

Aldring og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Du har ret til at arbejde på en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø uden at blive diskrimineret på alder, køn eller handicap (læs mere). Din arbejdsgiver har en lovmæssig pligt til at vurdere arbejdsmiljømæssige risici og hvis nødvendigt tilpasse arbejdet til den enkelte i forhold til hans/hendes ændrede kompetencer. (Arbejdsmiljøloven)

Det betyder, at ændringer i de funktionelle kompetencer relateret til aldring må tages i betragtning i en arbejdspladsvurdering og håndteres via korrigerende foranstaltninger på arbejdet.

Aldring og risikovurdering

De følgende farer, blandt andre, behøver for særlig overvejelse pga. aldersrelaterede ændringer i de funktionelle kompetencer:

  • Ergonomiske farer, såsom gentagne bevægelser, manuel håndtering, akavede, ukomfortable stillinger, statiske stillinger;
  • Skifteholdsarbejde
  • Varmt, koldt eller støjende arbejdsmiljø, vibrationer; og
  • Arbejde i højden.

Læs mere om arbejdspladsvurdering her.

Arbejdsplads justeringer 

Baseret på arbejdspladsvurderingens resultater er det muligvis nødvendigt med tilpasning til arbejdspladsen, så kravene forbundet med arbejdet bedre matcher de ændrede kompetencer og helbredssituationen.

Eksempler på tilpasning inkluderer:

  • Tilpasning af eksisterende udstyr eller tilvejebringelse af nyt udstyr for at eliminere eller reducere manuel håndtering, gentagne og voldsomme bevægelser og ubekvemme stillinger;
  • Sørge for regulerbare arbejdsstationer som kan indstilles til alle brugere i alle aldre som håndterer dem;
  • Skifte opgaver jævnligt (jobrotation)
  • Automatisere rutinearbejde eller monotone opgaver;
  • Ændre skifteholdsmønster; og
  • Indstille belysning.

Her kan du læse mere om hvordan aldersrelaterede ændringer kan have indflydelse på en medarbejders funktionelle kompetencer og hvordan dette kan håndteres på arbejde her (OSH professionel modul).

Hvordan kan jeg være med til at skabe en sikker og sund arbejdsplads? (Næste afsnit)