Víte že?....

Mladší pracovníci jsou obecně více náchylní k úrazům na pracovišti. Úrazy, které ale utrpí starší pracovníci, jsou častěji těžšího charakteru, nebo jsou dokonce smrtelné,
V roce 2014 byla zaměstnanost lidí ve věku 55-64 let v EU nejvyšší ve Švédsku (74,0%), Německu (65,5%) a Estonsku (64,0%),
Během příštích 50 let poklesne počet obyvatel v produktivním věku v Evropě o téměř 42 mil. (což téměř odpovídá počtu obyvatel ve Španělsku),
Mezi největší problémy, kterým čelí zaměstnanci starší 55 let v Evropě, patří vyloučení z dalšího odborného vzdělávání, negativní stereotypy ze strany jejich mladších kolegů a nemožnost postupného odchodu do důchodu,
Téměř každý pátý pracovník ve věku nad 50 let nevěří, že bude schopen dělat stejnou práci, až mu bude 60 let,
Více než 60% lidí ve věku nad 50 let se cítí být ve výborné kondici,
close
Zdroj
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.