2: Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

2
Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

Stárnutí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Zákoník práce zajišťuje všem zaměstnancům právo na práci na bezpečném a zdravém pracovišti. Zakazuje rovněž  diskriminaci na základě věku, pohlaví či zdravotního stavu (čti dál). Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích dále detailněji upravuje antidiskriminační zákon (Zákon č. 189/2009 Sb.), který rovněž specifikuje co a je co není možné považovat za diskriminaci na základě věku či zdravotního omezení. Váš zaměstnavatel má ze zákona povinnost vyhodnotit zdravotní a bezpečnostní rizika, a pokud je to nutné, přizpůsobit práci schopnostem jedince, s přihlédnutím k tomu, jak se v průběhu života mění. 

To znamená, že změny ve funkční kapacitě způsobené stárnutím, je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik a následně je řešit přijetím nápravných opatření.

Stárnutí a vyhodnocování rizik

Níže uvedená rizika je, mimo jiné,  třeba posoudit z pohledu změn funkční kapacity:

  • Ergonomická rizika, např. opakované pohyby, manuální práce, nepohodlné nebo strnulé držením těla
  • Práce na směny
  • Tepelná zátěž, zátěž chladem či hlučné pracovní prostředí, vibrace apod.
  • Práce ve výškách

Více o hodnocení rizik zde.

Na základě vyhodnocení rizik bude možná nezbytné upravit pracoviště tak, aby lépe odpovídalo změnám ve schopnostech a zdravotnímu stavu pracovníků.

Příklady přizpůsobení zahrnují:

  • Úpravy existujícího technického vybavení či poskytnutí nového zařízení ve snaze odstranit či snížit podíl manuální práce, opakované a namáhavé pohyby a nepřirozené držení těla
  • Nastavitelné parametry pracoviště, aby je mohli využívat pracovníci v každém věku
  • Pravidelné střídání úkonůAutomatizace rutinních či monotónních úkonů
  • Změny v systému provozu na směny
  • Úprava osvětlení

Zde (BOZP modul) si můžete přečíst víc o tom, jaký dopad mohou mít změny související s věkem na funkční kapacitu pracovníků, a jak to v práci řešit.

Jak mohu přispět k vytvoření bezpečného a zdravého pracoviště? (další část)