Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny
Vícejazyčná e-příručka o řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci pro stárnoucí pracovní sílu
Start tour
Jak tato e-příručka funguje?
Prosím zvolte profil:
I am a employer
Jsem zaměstnavatel
I am a worker
Jsem pracovník
I am a HR Manager
Jsem personalista
I am an OSH Professional
Jsem odborník na BOZP
Close tour
Tento stručný návod vám ukáže, jak se na webové stránce pohybovat.
Jste zaměstnavatel, pracovník, personalista nebo odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci?
Na této stránce můžete zvolit svůj profil.

O této e-příručce

close

Vítejte !

Po celé Evropě roste podíl obyvatel vyššího věku, lidé pracují déle a průměrný věk zaměstnanců roste. Proto je důležité:

  • Zajistit bezpečné a zdravé prostředí na pracovišti pro pracovníky všech věkových skupin
  • Zajistit, aby lidé až do konce pracovního života zůstávali v dobrém zdravotním stavu

Tato e-příručka obsahuje praktické informace, tipy a příklady týkající se stárnutí pracovní síly a příležitostí, které to přináší. Poukazuje také na to, jak lze problémy související s věkem na pracovišti řešit.

Obsah této e-příručky byl přizpůsoben na míru čtyřem různým druhům uživatelů: zaměstnancům, pracovníkům, personalistům a odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (včetně, pro účely této e-příručky, odborů, BOZP expertů a pracovníků inspektorátu práce). Při prohlížení této příručky můžete přepínat mezi různými profily.

Přeskočit
Další »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Tento stručný návod vám ukáže, jak se na webové stránce pohybovat.
First of all, you have to select your country (and language).
Přeskočit
Další »
Jste zaměstnavatel, pracovník, personalista nebo odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci?Select your profile to access to your specific content.
Přeskočit
Další »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
Přeskočit
Další »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!