2: Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

2
Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

Jak mohu přispět k vytvoření bezpečného a zdravého pracoviště ?

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost konzultovat s pracovníky či jejich zástupci všechny záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, a musí vzít ze zákona v úvahu jejich  podněty a návrhy. Zástupci zodpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci mají právo vyzvat zaměstnavatele k přijetí nezbytných opatření, mohou také předkládat návrhy ke zmírnění rizik a odstranění zdroje nebezpečí.

Ideálně byste měli být zahrnuti do procesu hodnocení rizik a do všech rozhodnutí o nezbytných úpravách a vylepšeních.

Identifikace  pracovních rizik

Proces hodnocení rizik dává vám a vašim kolegům příležitost podělit se o praktické zkušenosti týkající se:

  • Vašeho pracovního prostředí
  • Organizace práce
  • Jakýchkoliv dalších rizik s dopadem na bezpečnost práce a ochranu zdraví
  • Odstranění či zmírnění rizik

Kromě zapojení do procesu hodnocení rizik je důležitá také pravidelná výměna názorů na případné zlepšení podmínek na pracovišti, ve spolupráci s vaším přímým nadřízeným či zástupcem zaměstnanců.

Příklady osvědčených postupů.

Jak životní styl ovlivňuje zdraví zjistíte z dalšího tématu