4: Návrat do práce

4
Návrat do práce

Jak mi práce může pomoci v rekonvalescenci?

Jak mi práce může pomoci v rekonvalescenci?

Pokud se zotavujete z nemoci či po zranění, může vám pomoci, když se do práce vrátíte co nejdřív, jak je to fyzicky možné. Práce může mít terapeutické účinky a pomoci vám v rekonvalescenci. Navíc, čím déle nepracujete, tím těžší, duševně i fyzicky, je se do práce vrátit a zvyšuje se šance na dlouhodobou pracovní neschopnost.

Proces návratu do práce

Program pro návrat do práce zavádí do praxe koncepci, podle níž je návrat do smysluplné a bezpečné práce součástí rekonvalescence. Program předpokládá spolupráci několika aktérů, a vy v něm hrajete hlavní roli.

Hlavním cílem programu pro návrat do práce je pomoci vám s návratem na vaše původní pracovní místo. To však není v průběhu rekonvalescence vždy možné. Váš zaměstnavatel v těchto případech může provést nezbytné úpravy pracoviště či pracovních podmínek, které vám umožní zůstat v práci. Mezi ně patří:

  • Úpravy pracovního místa
  • Technické pomůcky
  • Postupný návrat do práce (tj. pružná pracovní doba nebo práce na částečný úvazek)
  • Volno za účelem návštěvy lékaře či rehabilitace
  • Přerozdělení úkolů (tj. přidělit jinému pracovníkovi úkoly, které vy již nejste schopen vykonávat)
  • Nový popis práce

Co mohu udělat já pro návrat do práce? (další část)