3: Zdraví prospěšné pracoviště

3
Zdraví prospěšné pracoviště

Jak lze podpořit zdraví na pracovišti?

předchozím tématu jsme vysvětlili, že váš zaměstnavatel má povinnost zajistit vám bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Zaměstnavatelé však mohou jít ještě o krok dál a řešit problematiku zdraví v širších souvislostech, prostřednictvím podpory zdraví na pracovišti. Zjednodušeně jde o to, že mohou propagovat zdravý životní styl prostřednictvím podpory zdraví na pracovišti a vytvářením zdraví prospěšných pracovních podmínek.

Mezi příklady toho, jak zaměstnavatelé mohou podpořit zdraví, patří:

  • Odborné kursy a školení na téma zdraví
  • Zdravotní prohlídky pro zaměstnance
  • Vytváření flexibilních podmínek pro sladění pracovního a osobního života, např. možnost pracovat z domova (teleworking)
  • Propagace zdravé výživy, např. prostřednictvím nabídky zdravých potravin v kantýně
  • Propagace tělesného pohybu, např. instalace sprch, takže je možné jít si o polední přestávce zaběhat či finanční podpora volnočasových aktivit
  • Podpora profesního rozvoje
  • Školení na téma správného hospodaření s časem 

Máte vy nějaké nápady, jakým způsobem by váš zaměstnavatel mohl pomoci? Proč se o ně nepodělit a motivovat vašeho zaměstnavatele k tomu, aby na pracovišti zavedl program na podporu zdraví?

Co mohu udělat pro to, abych stárnul zdravě? (další část)

Příklady programů pro podporu zdraví na pracovišti