1: Stárnutí a práce

1
Stárnutí a práce

Co bych měl vědět o stárnutí?

Různé aspekty stárnutí

Stárnutí je nepřetržitý a složitý proces, který začíná narozením a končí smrtí, a přináší s sebou  nesčetné biologické, psychologické a společenské změny. Stáří člověka bývá obvykle uváděno v letech a měsících ( chronologický věk), je však možné ho hodnotit I podle celé řady dalších aspektů:

Člověk, kterému je 57 let ( chronologický věk), se může cítit na 50 let ( psychologický věk), ale  být v tělesné kondici odpovídající 45 rokům ( funkční věk) a zároveň se chovat jako čtyřicátník ( sociální věk).

Změny související se stárnutím

Lidé se s věkem mění. Vlastnosti jako moudrost, strategické myšlení a rozvaha se s věkem buď zlepšují, nebo zhoršují. Také pracovní zkušenosti a odborné dovednosti s věkem rostou. Naopak některé funkční schopnosti (především smyslové a tělesné) se v důsledku přirozeného procesu stárnutí organismu zhoršují. 

Změny funkčních kapacit neprobíhají u všech stejně, protože k nim přispívá celá řada faktorů, jako například:

  • Vliv prostředí, ve kterém se člověk pohyboval, včetně prostředí pracovního
  • Genetické předpoklady k výskytu chorob
  • Životní styl (výživa, pohyb, kouření a konzumace alkoholu)
  • Úroveň vzdělání a socioekonomické postavení
  • Pohlaví

Lze tedy říci, že mezi osobami stejného chronologického věku mohou být zásadní rozdíly, pokud jde o jejich funkční schopnosti.

Práce a změny související s věkem 

V průběhu procesu stárnutí dochází ke změnám funkční kapacity (ubývání svalové hmoty, zhoršení zraku, oslabení pokožky), které mohou mít dopad na práci. 

Následující téma nabízí další informace o změnách souvisejících s rostoucím věkem a jejich vlivu na práci, včetně výčtu kontrolních opatření, která lze přijmout ve snaze omezit či vyloučit rizika pro starší pracovníky. Uvádíme také příklady z různých organizací, které svá pracoviště přizpůsobily s ohledem na stárnutí zaměstnanců.