2: Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

2
Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

Zdroje

Business for SocietyZaměstnávání osob se zdravotním postižením, 2012. (URL)

Českomoravská konfederace odborových svazůZaměstnanec a věk aneb age management na pracovišti, 2012. (URL)

MPSVBOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 5O LET – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku , 2009. (URL)

Gender studies o.p.s.Slaďování osobního a pracovního života – jak na to?, 2013. (URL)

Business pro společnostVěková diverzita. Age management a jak ho měřit. (URL)

AIVDAge management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka, 2012. (URL)

VÚPSAnalýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice, 2004. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, Risk assessment – roles and responsibilities, Factsheet 80. (URL

EU-OSHA, OSH wiki, OSH management and organisation. (URL

EU-OSHA, e-guide to managing stress and psychosocial risks. (URL)

Eurofound, Sustainable work over the life course: concept paper, 2015. (URL)

Eurofound, Sustainable work – the future of working life in Europe,  2015. (URL)

INQA, WAI Netzwerk, WAI Online Questionnaire. (URL