1: Stárnutí a práce

1
Stárnutí a práce

Zdroje

Alternativa 50+, Postavení lidí po padesátce a reakce v oblasti veřejných politik v ČR, 2015. (URL)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Podpora zaměstnávání starších osob, 2007. (URL)

AIVDAge management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku, 2011. (URL)

MPSVDiverzita v praxi. Metodika řízení diversity a slaďování soukromého a pracovního života na pracovišti, 2015. (URL)

MPSVStarobní důchody, 2015. (URL)

ENWHP, Promoting healthy work for workers with chronic illness: A guide to good practice, 2012. (URL)

ENWHP, Healthy Work in an Ageing Europe - Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, 2006. (URL

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Safer and healthier work at any age - Research review on ageing and OSH, 2016. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Research review on rehabilitation and return to work, 2016. (URL)

EU-OSHA, European Parliament pilot project ‘Safer and Healthier work at any age’, Rehabilitation and return to work: an analysis of EU and Member State systems and programmes, 2016. (URL)

European Parliament, Occupational Health and Safety Risks for the Most Vulnerable Workers, 2011. (URL

Swedish National Institute of Public Health et al., Healthy Ageing – A Challenge for Europe, 2007. (URL)

WHO, Preventing chronic diseases designing and implementing effective policy. (URL)