2
Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny

Přečtěte si, jaká je návaznost mezi stárnutím a bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti, a jak vy můžete přispět k vytvoření vhodného pracoviště. 

Chcete vědět více?

Mějte na paměti