Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
Ένας πολύγλωσσος ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία για την αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού
Start tour
Πώς λειτουργεί ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός;
Παρακαλούμε επιλέξτε το προφίλ σας:
I am a employer
Είμαι εργοδότης
I am a worker
Είμαι εργαζόμενος
I am a HR Manager
Είμαι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
I am an OSH Professional
Είμαι Επαγγελματίας ΕΑΥ
Close tour
Πρόκειται για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο.
Είστε εργοδότης, εργαζόμενος, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ή επαγγελματίας στον τομέα ΕΑΥ;
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ σας.

Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

close

Καλώς ήρθατε!

Σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού μεγαλώνει, οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται. Επομένως, είναι σημαντικό:

  • να δημιουργήσετε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών.
  • να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι θα ολοκληρώσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους όντας υγιείς.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τις ευκαιρίες που παρέχει. Περιγράφει επίσης πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στην εργασία οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού έχει προσαρμοστεί σε τέσσερα διαφορετικά ακροατήρια: εργοδότες, εργαζόμενους, υπευθύνους ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ (συμπεριλαμβανομένων, για τους σκοπούς του παρόντος ηλεκτρονικού οδηγού, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία και των επιθεωρητών εργασίας). Σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος οδηγού είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων προφίλ.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Welcome to the e-guide on'Healthy Workplaces for all Ages'!
Πρόκειται για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο.
First of all, you have to select your country (and language).
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Είστε εργοδότης, εργαζόμενος, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ή επαγγελματίας στον τομέα ΕΑΥ;Select your profile to access to your specific content.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
The e-guide is based around four themes.By clicking on ‘+’ you can learn more about the topics addressed in each theme, and by clicking on ‘read’ you will enter a theme.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
Επόμενο »
Check out 'Good practices' and 'Other Resources' on the menu and text your knowledge by clicking on 'Quiz' or 'Did you know...' to read some interesting facts.
START
This is the end of the short tutorial; we hope will enjoy reading this e-guide!