Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες
Ένας πολύγλωσσος ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία για την αντιμετώπιση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού

About this eguide

close

Welcome!

Throughout Europe, the proportion of older people in the population is growing, people have to work longer, and the average age of workers is increasing. It is therefore important to:

  • Create safe and healthy workplaces for workers of all ages.
  • Ensure people can reach the end of their working career in good health.

This e-guide provides practical information, tips and examples related to the ageing of the workforce and the opportunities it brings along. It focuses on how age-related challenges can be addressed at work.

The content of the e-guide has been tailored to four different audiences: employers, workers, HR managers and OSH professionals (including, for the purpose of this e-guide, workers’ representatives, health and safety representatives and labour inspectors). Throughout the e-guide it is possible to switch between profiles.

Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα σας:
Χάρτης
Κατάλογος
Welcome to the e-guide on
'Healthy Workplaces for all Ages'!
Close tour
Πρόκειται για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο.
On the home page, you can select your country (and language) by clicking on the map or list of countries.