1: Γήρανση και εργασία

1
Γήρανση και εργασία

Τι πρέπει να γνωρίζω για τη γήρανση;

Διαφορετικές πτυχές της γήρανσης

Η γήρανση είναι μια σύνθετη και συνεχής διαδικασία που ξεκινά με τη γέννηση και τελειώνει με τον θάνατο. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαδικασία βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών. Η ηλικία ενός ατόμου συνήθως ορίζεται σε έτη και μήνες ( χρονολογική ηλικία), αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές που καθορίζουν την ηλικία:

Ένα άτομο που είναι 57 ετών με βάση τη χρονολογική ηλικία του, μπορεί να αισθάνεται σαν 50 ετών ( ψυχολογική ηλικία), να φαίνεται σαν 45 ετών ( λειτουργική ηλικία) και να συμπεριφέρεται σαν 40 ετών ( κοινωνική ηλικία).

Αλλαγές που συμβαίνουν με τη γήρανση

Οι άνθρωποι αλλάζουν καθώς γερνούν. Χαρακτηριστικά όπως η σοφία, η στρατηγική σκέψη και η ικανότητα κριτικής σκέψης είτε ενισχύονται είτε πρωτοεμφανίζονται με την ηλικία. Η εμπειρογνωμοσύνη και η πείρα συσσωρεύονται επίσης με την ηλικία. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες λειτουργικές ικανότητες (κυρίως σωματικές και αισθητηριακές) εξασθενούν ως αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας της γήρανσης.

Οι αλλαγές των λειτουργικών ικανοτήτων που συνδέονται με την ηλικία δεν είναι ομοιόμορφες, επειδή επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως:

  • η περιβαλλοντική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στον χώρο εργασίας·
  • η γενετική προδιάθεση έναντι διαφόρων παθήσεων·
  • ο τρόπος ζωής (διατροφή, σωματική άσκηση, κάπνισμα και αλκοόλ)·
  • το μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση· και
  • το φύλο.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις λειτουργικές ικανότητες μεταξύ ατόμων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας.

Αλλαγές που συνδέονται με την ηλικία και η σημασία τους για την εργασία

Ως μέρος της διαδικασίας γήρανσης, συμβαίνουν αλλαγές στη λειτουργική ικανότητα (όπως μείωση της μυϊκής δύναμης, αλλαγές στην όραση ή λέπτυνση του δέρματος), οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την εργασία.

Στο επόμενο θέμα παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που συνδέονται με την ηλικία και τις επιπτώσεις τους για την εργασία. Εδώ θα βρείτε επίσης μια επισκόπηση των μέτρων ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και παραδείγματα πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που συνδέονται με την ηλικία στον χώρο εργασίας..