3: Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

3
Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

Πώς μπορεί ο χώρος εργασίας να εξασφαλίσει την προαγωγή της υγείας;

Όπως εξηγήθηκε στο προηγούμενο θέμα, ο εργοδότης σας οφείλει να σας παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Οι εργοδότες μπορούν όμως να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να αντιμετωπίσουν την υγεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μέσω της προαγωγής της υγείας στον χώρο της εργασίας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι θα προωθήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής, παρέχοντας ένα περιβάλλον εργασίας που θα προαγάγει την υγεία και ευνοϊκές για την υγεία συνθήκες εργασίας. 

Παραδείγματα για το πώς οι εργοδότες μπορούν να προάγουν την υγεία είναι τα εξής: 

  • παρέχοντας εκπαίδευση για την υγεία και για θέματα που σχετίζονται με την υγεία·
  • παρέχοντας ιατρικούς ελέγχους·
  • εξασφαλίζοντας καλή ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, π.χ. επιτρέποντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως εργασία από το σπίτι (τηλεργασία)·
  • προωθώντας την υγιεινή διατροφή, π.χ. παρέχοντας υγιεινές επιλογές τροφίμων στο κυλικείο·
  • προωθώντας τη σωματική άσκηση, π.χ. με την τοποθέτηση ντους, ώστε να μπορείτε να πάτε για τρέξιμο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος ή χρηματοδοτώντας δραστηριότητες αναψυχής·
  • προωθώντας την επαγγελματική εξέλιξη· και
  • οργανώνοντας προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου.   

Μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς τρόπους με τους οποίους ο εργοδότης σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς; Γιατί δεν τους συζητάτε μαζί του και να τον ενθαρρύνετε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προαγωγής της υγείας στον χώρο της εργασίας;

Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω την υγιή γήρανσή μου; (Επόμενη ενότητα)

Παραδείγματα προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στον χώρο της εργασίας