4: Επιστροφή στην εργασία

4
Επιστροφή στην εργασία

Πώς μπορεί να βοηθήσει η εργασία στην ανάρρωσή μου;

Η εργασία μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση 

Εάν αναρρώνετε από κάποιο πρόβλημα υγείας ή τραυματισμό, η επιστροφή στην εργασία σας το συντομότερο δυνατό, εφόσον είναι ασφαλές και είστε έτοιμοι σωματικά, μπορεί να σας βοηθήσει. Η εργασία μπορεί να είναι θεραπευτική και μπορεί να σας βοηθήσει στην ανάρρωσή σας. Επιπλέον, όσο περισσότερο απέχετε από την εργασία, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψετε, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχετε να εμφανίσετε μακροχρόνια ανικανότητα.

Διαδικασία επιστροφής στην εργασία

Ένα «πρόγραμμα επιστροφής στην εργασία» είναι μια διαδικασία που θέτει σε εφαρμογή την ιδέα ότι η ουσιαστική και ασφαλής εργασία αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης. Περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες και εσείς διαδραματίζετε καίριο ρόλο σε αυτό.

Ο πρωταρχικός στόχος ενός προγράμματος επιστροφής στην εργασία είναι να σας βοηθήσει να επιστρέψετε στην αρχική θέση εργασίας σας. Ωστόσο, δεν είναι πάντα δυνατό να αναλάβετε τα ίδια καθήκοντα και ευθύνες κατά την περίοδο της ανάρρωσής σας. Ο εργοδότης σας μπορεί συνεπώς να χρειαστεί να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες προσαρμογές στον χώρο ή τις συνθήκες εργασίας για να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να εργάζεστε. Οι προσαρμογές αυτές μπορεί να είναι οι εξής:

  • προσαρμογές στη θέση εργασίας
  • τεχνικά βοηθήματα
  • σταδιακή επιστροφή στην εργασία (π.χ. ελαστικό ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση)
  • άδεια για ιατρική αγωγή ή συμβουλευτική
  • ανακατανομή καθηκόντων (π.χ. κατανομή σε άλλο εργαζόμενο ορισμένων καθηκόντων που δεν μπορείτε πλέον να εκτελέσετε εύκολα εσείς) και
  • επαναπροσδιορισμός της θέσης εργασίας

Ποιος είναι ο ρόλος μου στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία; (επόμενη ενότητα)