Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)

Πίσω
Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)
Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring)

Η εταιρεία συνέστησε μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ισότητας που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης. Με την προώθηση της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων, το σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης εξασφάλιζε ότι η μεταφορά γνώσης θα βοηθούσε τους νεότερους εργαζόμενους να εκτιμήσουν την εμπειρία των γηραιότερων συναδέλφων τους. Ως εκ τούτου, εργαζόμενοι όλων των ηλικιών και επιπέδων συμπεριλήφθηκαν και παρακινήθηκαν να μοιραστούν όλες τις γνώσεις, καθώς και τις «σιωπηρές γνώσεις» που απέκτησαν από την μακροχρόνια εμπειρία τους. Όλοι όσοι συμμετείχαν στη διεξαγωγή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, πραγματοποιούσαν τακτικές συναντήσεις με τη διοίκηση για να βεβαιωθούν ότι το πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες. Η ανοιχτή επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την τόνωση του ηθικού των εργαζομένων και την εκτίμηση των δεξιοτήτων και των ρόλων των άλλων. 

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας ανέφεραν ότι ένιωσαν καλύτερη αυτοεκτίμηση έναντι των νεότερων συναδέλφων τους και κατανόησαν καλύτερα γιατί τα καθήκοντα ανατίθεντο ορισμένες φορές με βάση τη φυσική ικανότητα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εισαγωγή προγραμμάτων ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τους εργαζομένους άνω των 55 ετών δεν δημιούργησε αρνητική ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας. Οι νεότεροι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι έμαθαν χρήσιμες δεξιότητες από τους γηραιότερους συναδέλφους τους, το οποίο τους έκανε πιο αποδοτικούς και βελτίωσε την ισορροπία τους μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η βελτίωση των δεξιοτήτων στην εταιρεία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής κινητικότητας (αλλαγές στους ρόλους και τις ευθύνες εργασίας), βελτίωσε την παραμονή των εργαζομένων και εξασφάλισε τη συνέχεια στις εργασίες παραγωγής.

Διάβασε περισσότερα