Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας

Πίσω
Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας
Προσαρμογή των συνθηκών εργασίας

Κατά την αξιολόγηση των επιμέρους θέσεων εργασίας και την οργάνωση της εργασίας εντοπίστηκαν προβλήματα. Η εταιρεία προσέλαβε, επίσης, έναν εξωτερικό σύμβουλο για να παρατηρήσει τον χώρο εργασίας και να προτείνει καλύτερους τρόπους εργασίας. Ο εργοδότης επένδυσε σε νέα, πιο αθόρυβα, μηχανήματα και καλύτερο φωτισμό. Η οργάνωση της εργασίας βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα να μειωθεί η σωματική καταπόνηση. 

Όχι μόνο μειώθηκαν το ποσοστά απουσιών, αλλά αυξήθηκε επίσης η ακρίβεια και η ποιότητα των προϊόντων λόγω της βελτίωσης του φωτισμού και τα παράπονα των εργαζομένων και των πελατών μειώθηκαν κατά 70%.

Διάβασε περισσότερα