Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων όλων των ηλικιών

Πίσω
Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων όλων των ηλικιών
Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων όλων των ηλικιών

Η εταιρεία σχεδίασε ένα πρόγραμμα για να επικεντρωθεί στα βασικά θέματα της διατροφής, της σωματικής άσκησης και του στρες. Ταυτόχρονα, έπρεπε να κάνει το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο για να απευθύνεται στο ευρύτερο δυνατό φάσμα εργαζομένων. Οι ομιλίες και οι ιατρικοί έλεγχοι προσέλκυσαν τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι νεότεροι συνάδελφοί τους συμμετείχαν περισσότερο μέσα από εργαλεία και εφαρμογές που τους βοηθούν να παρακολουθούν τις συνήθειες υγιεινής διατροφής ή άσκησής τους. 

Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχές στο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον υγιεινό τρόπο ζωής και να βελτιώσει τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, καταγράφοντας μείωση του στρες. Τέθηκαν σαφείς, μετρήσιμοι στόχοι τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργασιακού χώρου, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ο υγιής ανταγωνισμός!

Διάβασε περισσότερα