Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας

Πίσω
Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας
Πολιτικές μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας και ανικανότητας

Λόγω του υψηλού κόστους που υφίσταται για τις απουσίες λόγω ασθένειας, η διοίκηση ήθελε να βελτιώσει τη γενική κατάσταση της υγείας του προσωπικού της. Αναγνώρισε ότι την αλλαγή θα έκανε τόσο η καλλιέργεια ενός υποστηρικτικού κλίματος από την πλευρά της εταιρείας όσο και από τους ίδιους τους εργαζομένους. Η εταιρεία ζήτησε τη συμμετοχή τόσο της ανώτατης διοίκησης όσο και των εργαζομένων για να δημιουργήσουν από κοινού ένα σχέδιο αλλαγής τόσο των συνθηκών εργασίας όσο και του τρόπου ζωής. Για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών, προβλέφθηκαν ευέλικτες μορφές εργασίας, αύξηση του χρόνου άδειας για αποκατάσταση μεταξύ των βαρδιών και μεταφορά/επανεκπαίδευση. Επιπλέον, στον χώρο εργασίας πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια παρακολούθησης της υγείας και άλλα. 

Η διοίκηση εκπαιδεύτηκε επίσης στην αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρόγραμμα οδήγησε στη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας και του αριθμού των εργαζομένων που πάσχουν από επαγγελματική ανικανότητα, καθώς και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τρία έτη. Αυτό επέφερε βελτίωση του ποσοστού ικανοποίησης των εργαζομένων στο 90%.

Διάβασε περισσότερα