Νέες δεξιότητες και ρόλοι

Πίσω
Νέες δεξιότητες και ρόλοι
Νέες δεξιότητες και ρόλοι

Η παροχή φροντίδας σε οικογένειες σε δύσκολες καταστάσεις απαιτεί καλή ισορροπία μεταξύ τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η δουλειά αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και να προκαλέσει μεγάλη συναισθηματική ένταση στους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορεί επίσης να αισθανθούν ότι δεν έχουν προοπτικές να εξελιχθούν σε αυτόν τον κλάδο των υπηρεσιών φροντίδας. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου οι εργαζόμενοί της να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, με στόχο να γίνουν «σύμβουλοι ζωής» (life coaches). 

Το πρόγραμμα «Life Coach» είχε δύο στόχους. Ο ένας είναι να δώσει στους οικογενειακούς βοηθούς τις δεξιότητες επικοινωνίας που χρειάζονται για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του νέου ρόλου τους. Ο δεύτερος είναι να τους χορηγήσει έναν επίσημα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Η εκπαίδευση είναι προαιρετική για τους εργαζόμενους άνω των 45 ετών, έτσι ώστε να απευθύνεται σε φροντιστές καριέρας. 

Διάβασε περισσότερα