Καλές πρακτικές

Διάβασε περισσότερα
Κοινή χρήση
Μια επιχείρηση λιανικής απασχολεί πάνω από 600 εργαζόμενους, εκ των οποίων το 20% είναι άνω των 57 ετών. Οι γραμμές παραγωγής περιλαμβάνουν καθήκοντα με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, επομένως η πρόσληψη και εκπαίδευση νέων εργαζομένων συνεπάγεται υψηλό κόστος. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της παραγωγής και η μείωση της εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας, καθώς και για να αποφευχθεί η μείωση πολύτιμων δεξιοτήτων και εμπειριών, η εταιρεία εισήγαγε ένα σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης.
Ένα εργοστάσιο ραπτικής που απασχολούσε 3 000 άτομα δέχθηκε παράπονα από εργαζομένους σχετικά με την εργασία και τις συνθήκες εργασίας τους. Εκτελούσαν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και υφίσταντο καταπόνηση των ματιών, ενώ ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι σε θόρυβο και σε κραδασμούς. Εξαιτίας αυτού, η ποιότητα της εργασίας τους μειώθηκε, γεγονός που οδήγησε σε παράπονα από τους πελάτες. Η εταιρεία αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα βελτιώνοντας το περιβάλλον εργασίας.
Μια μικρή επιχείρηση κατασκευής στεγών αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά προβλημάτων υγείας, επειδή οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν βαριές εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Καθώς οι εργαζόμενοί της γερνούν, οι τρεις στους δέκα υπαλλήλους της μένουν τακτικά στο σπίτι και παίρνουν αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμών και μακροχρόνιων μυοσκελετικών παθήσεων. Η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να βρει μια λύση στο πρόβλημα.
Τα περισσότερα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε μια εταιρεία ειδών ελαιοχρωματισμού είναι άνω των 55 ετών. Λόγω των υψηλών ποσοστών απουσίας λόγω ασθένειας και πρόωρης συνταξιοδότησης του προσωπικού, η εταιρεία αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού. Η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ηλικίας για τη στήριξη των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας της.