Καλές πρακτικές

Διάβασε περισσότερα
Κοινή χρήση
Ένας μικρός οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας για νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοί της ηλικίας άνω των 50 ετών απουσίαζαν τακτικά με μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι έμπειροι αυτοί εργαζόμενοι, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι τους χρησιμοποιώντας μια συμμετοχική προσέγγιση.
Μια μεγάλη εταιρεία εξορύξεων παρατήρησε αύξηση των ποσοστών απουσιών λόγω ασθένειας και μυοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των εργαζομένων της. Η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας και τη συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της πρόληψης. Σχεδίαζε επίσης να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγείας τους.