Ευαίσθητες ως προς την ηλικία εκτιμήσεις κινδύνου

Πίσω
Ευαίσθητες ως προς την ηλικία εκτιμήσεις κινδύνου
Ευαίσθητες ως προς την ηλικία εκτιμήσεις κινδύνου

Συνεργάστηκε με ένα τοπικό πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσει μια λεπτομερή εκτίμηση κινδύνου. Οι ερευνητές εργάστηκαν για την επιχείρηση για έξι μήνες, παρατηρώντας τους εργαζόμενους, αναλύοντας τα καθήκοντα και τις διαδικασίες εργασίας. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην εξεύρεση των λύσεων. 

Η συμμετοχική προσέγγιση αυτή ήταν εξαιρετικά επωφελής, διότι η ευθύνη για τη βελτίωση της κατάστασης επιμερίστηκε σε όλους και το πανεπιστήμιο κατάφερε να παράσχει την εμπειρογνωμοσύνη του για την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων. Στους εργαζόμενους παρασχέθηκε νέος εξοπλισμός για τη μείωση της σωματικής τους καταπόνησης και εκπαιδεύτηκαν επίσης να εκτελούν εργασίες γραφείου ως μια εναλλακτική λύση για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας τους.

Διάβασε περισσότερα.