1: Γήρανση και εργασία

1
Γήρανση και εργασία

Γιατί η γήρανση επηρεάζει την εργασία?

Οι άνθρωποι στην Ευρώπη γερνούν

Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει: το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι νεότερες ηλικιακές ομάδες. Μέχρι το 2080, θα υπάρχουν σχεδόν διπλάσια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση με τώρα και θα αποτελούν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι η μέση ηλικία έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. 

Διάμεση ηλικία: μέσος όρος ΕΕ μεταξύ των ετών 1960 και 2060

Η γήρανση του πληθυσμού είναι αλληλένδετη με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού. Λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων (ηλικίας 55-64 ετών) στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται.

Ηλικιακή σύνθεση εργατικού δυναμικού (1990-2060)

Δεδομένης της αύξησης του ποσοστού των «εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας», γίνεται όλο και πιο σημαντικό να ασχοληθούμε με το ζήτημα της γήρανσης στην εργασία, και κυρίως να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ εργασίας και ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες έχουν αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης και αναζητούν τώρα τρόπους να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όλο και περισσότερα άτομα θα πρέπει να εργάζονται μέχρι να φτάσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, γεγονός που σημαίνει ότι το να παραμένουν υγιείς στην εργασία είναι πιο σημαντικό από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα για τη γήρανση (επόμενη ενότητα)