2: Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

2
Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

Γήρανση και ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον

Είναι δικαίωμά σας να μπορείτε να εργάζεστε σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς να δέχεστε διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου ή αναπηρίας (διαβάστε περισσότερα). YΟ εργοδότης σας έχει τη νομική υποχρέωση να αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία και αν χρειαστεί να προσαρμόσει την εργασία στο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ικανότητές του. 

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες αλλαγές στη λειτουργική ικανότητά του που σχετίζονται με τη γήρανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση κινδύνου και να αντιμετωπίζονται με τη λήψη διορθωτικών μέτρων στον χώρο εργασίας. 

Γήρανση και εκτίμηση κινδύνου 

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι, μεταξύ άλλων, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των σχετικών με την ηλικία αλλαγών στις λειτουργικές δυνατότητες:

  • εργονομικοί κίνδυνοι, όπως επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χειρωνακτική διακίνηση, παράξενες, άβολες στάσεις, στατικές θέσεις·
  • εργασία σε βάρδιες·
  • ζεστά, κρύα ή θορυβώδη περιβάλλοντα εργασίας, κραδασμοί· και
  • εργασία σε ύψος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου εδώ.

προσαρμογές στο χώρο εργασίας

Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές στον χώρο εργασίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα οι απαιτήσεις της εργασίας στις μεταβαλλόμενες ικανότητες και την κατάσταση της υγείας του εργαζομένου.

Προσαρμογές μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • προσαρμογή του υφιστάμενου εξοπλισμού ή παροχή νέου εξοπλισμού για την εξάλειψη ή τη μείωση χειρωνακτικής διακίνησης, επαναλαμβανόμενων και δυναμικών κινήσεων, άβολων στάσεων·
  • παροχή ρυθμιζόμενων θέσεων εργασίας που ταιριάζουν σε όλους τους χρήστες όλων των ηλικιών οι οποίοι εργάζονται σε αυτές·
  • τακτικά μεταβαλλόμενα καθήκοντα (εκ περιτροπής εργασία)·
  • αυτοματοποίηση καθηκόντων ρουτίνας ή μονότονων καθηκόντων·
  • αλλαγή προγράμματος βαρδιών· και
  • ρύθμιση φωτισμού.

Εδώ (ενότητα για τους επαγγελματίες στον τομέα ΕΑΥ) μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργικές ικανότητες του εργαζομένου και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στην εργασία.

Πώς μπορώ να συμβάλω στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας; (Επόμενη ενότητα)