Ανάπτυξη προσαρμοσμένων, ατομικών σχεδίων

Πίσω
Ανάπτυξη προσαρμοσμένων, ατομικών σχεδίων
Ανάπτυξη προσαρμοσμένων, ατομικών σχεδίων

Το πρόγραμμα απευθυνόταν ειδικά στους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, οι οποίοι απουσίαζαν συχνά ή είχαν απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι που προσφέρθηκαν εθελοντικά να λάβουν μέρος πραγματοποίησαν μια εμπεριστατωμένη συζήτηση με τον προϊστάμενό τους (χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα πρότυπα) για να προσδιορίσουν τις καλές και τις κακές πλευρές του ρόλου τους. Σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ανέπτυξαν νέες περιγραφές καθηκόντων, οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα στις ικανότητές τους και έλαβαν εκπαίδευση στην εργασία. Οι εργαζόμενοι που τους αρέσει να αναλαμβάνουν πιο κοινωνικούς ρόλους, για παράδειγμα, ανέλαβαν θέσεις στις οποίες έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, ενώ οι άλλοι επικεντρώθηκαν περισσότερο σε καθήκοντα προγραμματισμού ή ασφάλειας. 

Από τους έξι εργαζόμενους που πήραν μέρος, οι πέντε επέστρεψαν στην εργασία τους αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο τον οποίο είχαν προσαρμόσει σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα ποσοστά απουσίας των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 48%. Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι ανέλαβαν καθήκοντα που τους άρεσαν, η συνολική παρακίνηση των εργαζομένων για εργασία αυξήθηκε σημαντικά, ενώ επίσης βελτιώθηκε και η εμπειρία των πελατών σε σχέση με την εξυπηρέτηση που λάμβαναν.

Διάβασε περισσότερα