2: Zdrava radna mjesta za sve starosne skupine

2
Zdrava radna mjesta za sve starosne skupine

Starenje i zdravlje i sigurnost na radu

Pravo na sigurno i zdravo radno okružje

Vaše je pravo da možete raditi na zdravom i sigurnom radnom mjestu bez da vas diskriminiraju zbog vaše dobi, spola ili invalidnosti  (pročitaj više). Vaš poslodavac ima zakonsku obvezu u skladu sa okvirnim Zakonom o radu procijeniti  sigurnosne i zdravstvene rizike i, ako je potrebno, prilagoditi rad za pojedinca, vodeći računa o njegovim promijenjenim sposobnostima kako je propisano Zakonom o zaštiti na radu te detaljno posebnim propisom Pravilnikom o izradi procjene rizika.

To znači da u procjeni rizika treba uzeti u obzir neke promjene funkcionalne sposobnosti koje su povezane sa starenjem i rješavati ih kroz popravne mjere na radu.

Starenje i procjena rizika

Sljedeće opasnosti, među ostalim, zahtijevaju posebnu pažnju zbog promjena funkcionalnih sposobnosti uzrokovanih starenjem.

  • ergonomske opasnosti, kao što su ponavljajući pokreti, manualno rukovanje, nespretni, neugodni položaji, statični položaji;
  • smjenski rad;
  • vruća, hladna ili bučna radna okruženja, vibracije; i
  • rad na visini.

Saznajte više o procjeni rizika ovdje kako je detaljno posebnim propisom Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Prilagodbe na radnom mjestu

Na temelju rezultata procjene rizika, možda će biti potrebne prilagodbe na radnom mjestu tako da zahtjevi posla bolje odgovaraju promijenjenim sposobnostima i zdravstvenom stanju.

Primjeri prilagodbe uključuju:

  • prilagodbu postojeće opreme ili nabavku nove opreme za otklanjanje ili smanjenje ručnog rukovanja, ponavljajućih i snažnih pokreta i nepovoljnih položaja;
  • osiguravanje podesivih radnih stanica tako da odgovaraju svim korisnicima svih dobnih skupina koje rade na njima;
  • redovito mijenjanje radnih zadataka  (rotacija): 
  • automatizaciju rutinskih ili monotonih radnih zadataka; 
  • promjenu smjena;
  • podešavanje rasvjete.

Ovdje (modul o stručnjacima zaštite na radu) možete pročitati više o tome kako promjene povezane sa starenjem mogu utjecati na funkcionalne sposobnosti radnika i kako se to može riješiti na radu.

Kako mogu pomoći stvoriti sigurno i zdravo radno mjesto? (Sljedeći odjeljak)