Nove vještine i uloge

Nazad
Nove vještine i uloge
Nove vještine i uloge

Pružanje skrbi obiteljima u teškim situacijama zahtijeva dobru ravnotežu tehničkih i interpersonalnih vještina. Rad može biti  izoliran i staviti radnika pod veliko emocionalno opterećenje, dodajući uz to percepciju nepostojanja izgleda za neku karijeru u ovoj profesiji pružanja skrbi. Tvrtka je organizirala edukaciju za radnice kako bi stekle nove vještine, s ciljem da postanu "životni treneri/life coaches".

Projekt "Life Coach" imao je dva cilja. Jedan od njih je  naučiti obiteljske pomoćnice komunikacijskim vještinama koje su im potrebne kako bi se učinkovito nosile sa zahtjevima svoje nove uloge. Drugi je osigurati im službeno priznate kvalifikacije. Edukacija je dobrovoljno za radnike iznad 45 godina, tako da je privlačna za karijeru njegovatelja.

Pročitajte više