3: Radna mjesta koja promiču zdravlje

3
Radna mjesta koja promiču zdravlje

Kako radna mjesta mogu promicati zdravlje?

Kao što je objašnjeno u prethodnoj temi, poslodavac je dužan pružiti siguran i zdrav radni okoliš. No, poslodavci mogu ići korak dalje i rješavati  pitanje zdravlja u širem opsegu, kroz radno mjesto koje promiče zdravlje. Jednostavno rečeno, to znači da s oni promiču zdrav način života pružajući radno okruženje koje promiče zdravlje i radne uvjete koji pogoduju zdravlju.

Primjeri kako poslodavci mogu promovirati zdravlje su:

  • pružanje zdravstvenog obrazovanja, obuke o temama povezanim sa zdravljem;
  • ponuda zdravstvenog probira;
  • osiguravanje  dobre ravnoteže između poslovnog i privatnog života, npr dopuštanjem fleksibilnijeg oblika rada, kao što su rad od kuće (teleworking/rad na daljinu)
  • promicanje zdrave prehrane, na primjer osiguravanjem izbora zdrave hrane u kantini;
  • promicanje tjelesne aktivnosti, primjerice ugradnjom tuševa, tako da možete ići na trčanje za vrijeme stanke  za ručak, i ponuda financijske pomoći za rekreaciju;
  • promicanje profesionalnog razvoja; i
  • organiziranje obuke o upravljanju vremenom.

Imate li neke ideje o načinima kako vam poslodavac može pomoći da ostanete  zdravi? Zašto ih ne podijeliti i potaknuti poslodavca da provede program promicanja zdravlja na radnom mjestu?

Što mogu učiniti kako bih zdravo stario? (Sljedeći odjeljak)

Primjeri promicanja programa zdravlja na radnom mjestu.

Inicijativom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te tijela i institucija uključenih u rad Komunikacijske radne skupine u sustavu zaštite zdravlja na radu među kojima je i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započeo je projekt promicanja zdravlja i sigurnosti na radu u pojedinim djelatnostima. S tim u svezi, Vlada je usvojila Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite od 2015. do 2020. Projektom se želi osnažiti kultura prevencije na radnim mjestima, smanjiti broj ozljeda na radu te podići razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz suradnju sa poslodavcima u djelatnostima bolnica, trgovine te univerzalnih poštanskih usluga.