2: Zdrava radna mjesta za sve starosne skupine

2
Zdrava radna mjesta za sve starosne skupine

Kako mogu pomoći u stvaranju sigurnog i zdravog radnog mjesta?

Zakonska obveza poslodavaca kako je propisano Zakonom o zaštiti na radu je savjetovati se s radnicima ili njihovim predstavnicima te im omogućiti sudjelovanje u raspravama o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, uključujući i pravo radnika ili njihovih predstavnika na davanje prijedloga. Predstavnici za zdravlje i sigurnost imaju pravo tražiti od poslodavca poduzimanje odgovarajućih mjera i davanje prijedloga za ublažavanje opasnosti za radnike i uklanjanje izvora opasnosti. 

U idealnom slučaju, trebali biste biti uključeni u proces procjene rizika i u donošenju odluka o poboljšanjima i potrebnim prilagodbama.

Što ukazuje na rizik na poslu

Proces procjene rizika nudi vama i vašim kolegama priliku da razmijenite svoja iskustva iz prve ruke o:

  • vašem radnom okruženju;
  • načinu na koji je organiziran vaš rad;
  • bilo kojim drugim pitanjima koja mogu utjecati na zdravlje i sigurnost; i
  • kako se rizici mogu eliminirati ili smanjiti.

Osim sudjelovanja u postupku procjene rizika, važno je i redovito razmjenjivati s neposrednim rukovoditeljem ili predstavnikom radnika vlastite stavove i ideje o tome kako se može poboljšati radno mjesto.

Primjeri dobre prakse

Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi projekt (godine 2013-2016)‘e-CAPACIT8 o Osnaživanju stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja zdravlja radnika starije životne' namjenjen liječnicima, medicinskim sestrama, psiholozima,ergonomima, inženjerima sigurnosti na radu, poslodavcima i stručnjacima za ljudske resursete te samim radnicima starije životne dobi

Kako biste saznali više o tome kako način života utječe na zdravlje, pogledajte sljedeću temu.