Jeste li znali…

U dobi od 88 godina, Michelangelo je izradio arhitektonske planove za crkve Santa Maria degli Angeli u Rimu.
Italija ima najveći udio osoba starijih od 65 godina u Europi (21,4% u 2014. godini), a slijede Njemačka (20,8%) i Grčka (20,5%). Osim toga, Italija je zemlja koja najbrže stari u EU.
2080. 12,3% od ukupnog stanovništva EU-a imat će 80 godina i više, u odnosu na 5,1% u 2014. godini.
Današnji omjer u EU je da četiri osobe u radnoj dobi dolaze na svaku osobu iznad 65 godina starosti. Do 2060. bit će samo dvije.
Za svaku dodatnu godinu obrazovanja, rizik od demencije smanjuje se za 11%.
Fauja Singh je najstariji maratonac, a svoj posljednji maraton trčao je u dobi od 101 godine. Najstarija maratonka ima 92 godine i svoj najnoviji maraton istrčala je u lipnju 2015.
close
Izvor
  • Milieu: WP1 State-of-the-Art-Review for Safer and Healthier Work at Any Age, 2015;
  • Eurobarometer: Active Ageing Report, 2012;
  • ESF Age: EAF Age Network Working Group I Report: Good Practice Examples on Sustainable Employability and Workability drawn from across Europe, 2012;
  • European Commision: Population ageing in Europe - -Facts, implications and policies, 2014;
  • J.O. Crawford et al.: The Health Safety and Health promotion Needs of Older Workers, 2010.