Upravljanje starenjem

Upravljanje starenjem se odnosi na razne dimenzije kojima se upravlja ljudskim potencijalima unutar organizacija s izričitim naglaskom na starenje i, također, općenitije, na cjelokupno upravljanje radnom snagom starije životne dobi putem javne politike ili kolektivnog pregovaranja (izvor).

Osnovna načela upravljanja starenjem su: 

  • naglasak na preventivnom, a ne na reaktivnom rješavanju problema;
  • usmjerenost na cijeli radni vijek  i sve dobne skupine, a ne samo  na starije radnike;
  • holistički pristup obuhvaća sve dimenzije koje pridonose učinkovitom upravljanju starenjem. (Izvor)
Utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost

Radnik s utvrđenom smanjenom i preostalom radnom sposobnošću ) jest radnik s tjelesnim ili psihičkim oštećenjima koji mogu ugroziti radni učinak. Radnici s invalidnošću su i ljudi  s kroničnim, dugotrajnim ili progresivnim stanjima.   (Izvor)